1. Antibodies
  2. Mouse
Polyclonal Antibody to Procollagen I N-Terminal Propeptide (PINP)

PAA957Mu01 | Mus musculus (Mouse)

P1NP; N-Propeptide Of Type I Procollagen; Procollagen I Amino Terminal Propeptide
Polyclonal Antibody to Procollagen I N-Terminal Propeptide (PINP)

PAA957Mu08 | Mus musculus (Mouse)

P1NP; N-Propeptide Of Type I Procollagen; Procollagen I Amino Terminal Propeptide
1/1