1. Proteins
Active Cubilin (CUBN)

APC411Hu02 | Homo sapiens (Human)

IFCR; MGA1; gp280; Intrinsic Factor Cobalamin Receptor; 460 kDa receptor; Intestinal intrinsic factor receptor; Intrinsic factor-vitamin B12 receptor
1/1