1. Proteins
OVA Conjugated Interleukin 6 (IL6)

CPA079Ga21 | Chicken (Gallus)

MGI2-A; MGI2A; HGF; BSF2; HSF; IFNB2; B-Cell Stimulatory Factor-2; Hybridoma/Plasmacytoma Growth Factor; Hepatocyte Stimulating Factor; Cytotoxic T-Cell Differentiation Factor
OVA Conjugated Myostatin (MSTN)

CPB653Ga21 | Chicken (Gallus)

GDF8; Growth Differentiation Factor 8
KLH Conjugated C-Peptide (CP)

CPA447Ga31 | Chicken (Gallus)

1/1