1. Antibodies
  2. Human
Polyclonal Antibody to Laminin Alpha 1 (LAMA1)

PAA574Hu01 | Homo sapiens (Human)

LAM-A1; LAMA; Laminin A; LaMa1; S-laminin subunit alpha
Polyclonal Antibody to Laminin Alpha 1 (LAMA1)

PAA574Hu02 | Homo sapiens (Human)

LAM-A1; LAMA; Laminin A; LaMa1; S-laminin subunit alpha
Biotin-Linked Polyclonal Antibody to Laminin Alpha 1 (LAMA1)

LAA574Hu71 | Homo sapiens (Human)

LAM-A1; LAMA; Laminin A; LaMa1; S-laminin subunit alpha
1/1