1. Antibodies
  2. Human
Polyclonal Antibody to Tubulin Beta (TUBb)

PAB870Hu01 | Homo sapiens (Human)

TUB-B; TUBB5; TUBB1; M40
Anti-Tubulin Beta (TUBb) Monoclonal Antibody

CAB870Hu22 | Homo sapiens (Human)

TUB-B; TUBB5; TUBB1; M40
Anti-Tubulin Beta (TUBb) Polyclonal Antibody

CAB870Hu01 | Homo sapiens (Human)

TUB-B; TUBB5; TUBB1; M40
Monoclonal Antibody to Tubulin Beta (TUBb)

MAB870Hu21 | Homo sapiens (Human)

TUB-B; TUBB5; TUBB1; M40
Monoclonal Antibody to Tubulin Beta (TUBb)

MAB870Hu22 | Homo sapiens (Human)

TUB-B; TUBB5; TUBB1; M40
Monoclonal Antibody to Tubulin Beta (TUBb)

MAB870Hu23 | Homo sapiens (Human)

TUB-B; TUBB5; TUBB1; M40
Monoclonal Antibody to Tubulin Beta (TUBb)

MAB870Hu25 | Homo sapiens (Human)

TUB-B; TUBB5; TUBB1; M40
Monoclonal Antibody to Tubulin Beta (TUBb)

MAB870Hu27 | Homo sapiens (Human)

TUB-B; TUBB5; TUBB1; M40
Monoclonal Antibody to Tubulin Beta (TUBb)

MAB870Hu24 | Homo sapiens (Human)

TUB-B; TUBB5; TUBB1; M40
1/1