1. Antibodies
Anti-Tubulin Beta (TUBb) Monoclonal Antibody

CAB870Hu22 | Homo sapiens (Human)

TUB-B; TUBB5; TUBB1; M40
Anti-Tubulin Beta (TUBb) Polyclonal Antibody

CAB870Hu01 | Homo sapiens (Human)

TUB-B; TUBB5; TUBB1; M40
Anti-Tubulin Beta (TUBb) Polyclonal Antibody

CAB870Mi01 |

TUB-B; TUBB5; TUBB1; M40
Anti-Tubulin Beta (TUBb) Monoclonal Antibody

CAB870Mi22 | Homo sapiens (Human), Mus musculus (Mouse), Rattus norvegicus (Rat)

TUB-B; TUBB5; TUBB1; M40
1/1