1. Assay Kits
Mini Samples ELISA Kit for Peptidase D (PEPD)

MEM011Hu | Homo sapiens (Human)

PRD; Xaa-Pro Dipeptidase; Prolidase; Imidodipeptidase; Proline dipeptidase
1/1